העברת לידים ולקוחות למערכות אחרת באמצעות זאפייר

כדי להעביר בצורה אוטומטית פרטי איש קשר למערכת אחרת באמצעות Zapier אנו נשתמש במנגנון Webhook.

תחילה עלינו להתחבר לחשבון שלנו בזאפיייר (יש לפתוח חשבון חדש אם טרם עשית זאת) וללחוץ על Make a Zap.
כעת נקים את ה-Trigger, יש לחפש App בשם Webhooks ולבחור בה.

 

כעת נבחר באפשרות של Catch Hook (אפשרות שנייה) ונקליק על Save+Continue.
 

לחיצה נוספת על Continue (אין צורך למלא דבר).

במסך הבא, אנו מקבלים כתובת URL (מסומן באדום) אליה נפנה את הלידים והלקוחות מפלנדו.
נעתיק אותה באמצעות לחיצה על Copy.

לפני שנוכל להמשיך בהגדרת ה- Trigger עלינו לבצע קריאת ניסיון מפלנדו לזאפייר בכתובת החדשה שקיבלנו.
לשם כך נעזוב את זאפייר (עוד נחזור אליו) ונעבור לפלנדו, באזור מנהל המערכת נקים תבנית פעולה חדשה מסוג API.
ניתן לתבנית שם, נבחר בשיטת שידור Post ונדביק את כתובת ה-URL שקיבלנו מזאפייר.

לכתובת ה-URL נשרשר את השדות שברצוננו להעביר כאשר כל שדה מורכב משם השדה (ניתן לבחור כל שם, כך הוא יוצג אח"כ בזאפייר) = תגית הדינמית של השדה בפלנדו (יש לבחור מתוך רשימת התגיות).
בדוגמה הנ"ל אנו משרשים את שם איש הקשר, טלפון נייד וכתובת אימייל באמצעות שרשור של:

name={{name}}&mobile={{mobile}}&email={{email}}

 
לאחר שמירת התבנית והקמת תהליך אשר משתמש בתבנית זו (למשל תהליך שיפעל בעת הקמת לקוח חדש) יש לבצע ניסיון כך שתתבצע קריאה לזאפייר.
חשוב, הקריאה מפלנדו לא מתבצעת מיד (יכול לקחת כרבע שעה) יש להמתין עד שהתהליך בתיק איש הקשר יסומן כבוצע.

לאחר שיצאה הקריאה מפלנדו, נחזור למסך בו עזבנו את זאפייר ונלחץ על OK, I did this, עלינו לקבל הודעת אישור.
  

בזאת סיימנו להגדיר את ה-Trigger, השלב הבא יהיה להגדיר את ה-Action ולחבר את המערכת אליה אנו רוצים להתממשק.