איך מתחילים

הגדרת מחסנים

תחילה יש להגדיר מחסן/ים.

באזור מנהל המערכת ניגש ל"ניהול" --> "מחסנים"


נבחר בפעולה "צור מחסן חדש" ונשלים את הפרטים


המחסן נוצר, בצורה זו ניתן להגדיר מחסנים נוספים


הגדרת קבוצות פריטי מלאי

באזור מנהל המערכת ניגש ל"ניהול" --> "קטגוריות פריטים" --> "קבוצות פריטי מלאי" ונקים את הקבוצות המשמשות לחלוקת פריטי המלאי לתחומים השוניםהגדרת ספקים:

נצא מאזור "מנהל המערכת"  ("חזרה לדף שלי") ונגדיר ספקים במערכת ע"י לחיצה על "הוסף ארגון" וסימון הצ'קבוקס "ספק".


הגדרת פריטי קטלוג

נגדיר את פריטי המלאי תחת: "מלאי" --> "פריט חדש"


בצורה זו ניתן להגדיר את כל קטלוג פריטי המלאי