אתחול מלאי

על מנת לאתחל את המלאי נבחר בתפריט הראשי "מלאי" --> "אתחול מלאי במחסן" --> ואת המחסן הרלוונטי.


במסך "אתחול פריטים במחסן" נעדכן את הכמויות ההתחלתיות של כל פריט במחסן ונבצע שמירה:

כעת ניתן לראות במסך "רשימת מלאי" את מצב המלאי בעסק ולבצע חיפושים ופעולות שונות.