עדכון מלאי ידני

עדכון כמות מלאי שלא כתוצאה מהזמנת רכש או מכירה

חשוב: בעת ביצוע הזמנת רכש או הפקת תעודת משלוח / חשבונית  מפלנדו נוצרות תנועות מלאי באופן אוטומטי ואין צורך לעדכן את כמויות המלאי באופן ידני.

פריט ידע זה מתאר כיצד ניתן להוסיף או לגרוע פריטים מהמלאי באופן "ידני" עבור מקרים כמו אובדן/שבר/העברה בין מחסנים/החזרות וכיוצ"ב.

משורת הפריט במסך "רשימת מלאי" נבחר בפעולת "עדכון מלאי":


בטופס שנפתח נבחר את סוג העדכון, כמות הפריטים ומחיר העלות (אופציונאלי) ולבצע שמירה: