ביצוע רכש מלאי

על מנת לצאת ברכש פריטים נבחר בתפריט הראשי "מלאי" --> "הזמנות רכש":נלחץ על הכפתור "מסמך חדש" ליצירת הזמנת הרכש.נבחר את הספק הרצוי מרשימת הספקים (להגדרת ספקים ראה את פריט הידע מלאי --> איך מתחילים):בהזמנת הרכש הגדר את הפריטים לרכישה, תאריך אספקה, כמות ומחיר.

כמו כן, ניתן להוסיף על ההזמנה הערות טכניות והנחיות ולציין את פרטי איש הקשר בעסק.

כמו בכל מסמך חשבונאי, ניתן לשלוח אותו חתום דיגיטלית באימייל לספק.ניתן לראות את כל הזמנות הרכש במסך הייעודי תחת "מלאי" --> "הזמנות רכש"


בעת אספקת ההזמנה יש לעדכן את קבלתה במסך ניהול אספקות ("מלאי" --> "ניהול אספקות"):יש ללחוץ על הפעולה "עדכון פריט" עבור שורת הפריט הרלוונטית:בטופס העדכון יש לציין את הכמות שהתקבלה.

* במידה והתקבלה כמות נמוכה מההזמנה ניתן לצמצם את ההזמנה.

* מטופס זה ניתן לסמן את ביטול שורת ההזמנה.בעקבות הפעולה תעודכן שורת ההזמנה במסך "ניהול האספקות", כמו כן יעודכן כמות המלאי של הפריט.בצורה דומה ניתן לעדכן קבלה של פריטים אחרים.