מכירת פריטי מלאי

על מנת למכור פריטי מלאי יש לשייכם לתעודת משלוח או חשבונית מס:

במידה וקיימים מספר מחסנים לפריט נדרש לבחור את המחסן הרלוונטי.

המערכת לא תאפשר מכירה של פריטים שאינם קיימים במלאי.

בעת הפקת תעודת המשלוח/החשבונית תעודכן כמות המלאי של הפריטים שנמכרו.