ספירת מלאי

על מנת לבצע ספירת מלאי יש להכנס בתפריט הראשי ל"מלאי" --> "ספירת מלאי" ולבחור את המחסן הרלוונטי לספירה.


בטפס ספירת המלאי יש לעדכן את כמויות המלאי שנספרו: