*כיצד מבטלים קבלה

כדי לבטל קבלה שהופקה, יש להיכנס לתוך מסמך הקבלה וללחוץ על כפתור "פעולות"
שנמצא בחלקו העליון מצד ימין של המסמך.
לאחר מכן יש לבחור באופציה "בטל קבלה זו".

המסך החדש שנפתח הוא מסמך קבלה אשר סכומה יהיה תמיד ב"מינוס" הסכום שנרשם בקבלת המקור.
כדי להפיק את הקבלה (במינוס) יש ללחוץ על כפתור "הפק קבלה".