*כיצד מגדירים קבוצה עבור רישום עצמי של תלמידים

כדי לאפשר לתלמידים לבצע רישום עצמי לקבוצה, יש לגשת אל
מסך עריכת הקבוצה הרלוונטית ולסמן את הצ'קבוקס "אפשר רישום עצמי לקבוצה".
לאחר מכן יש לבצע שמירה.

כמו כן, יש לגשת אל מסך הגדרות הארגון ולוודא שבשדה "אופי רישום עצמי" נבחרה אחת מהאופציות - "רישום לקבוצות" או "הכל".
(כדי לגשת אל מסך הגדרות הארגון יש לעבור אל:
מנהל מערכת ---> הגדרות ---> הגדרות הארגון)

כאשר מתאמן/תלמיד ניגש אל פורטל השירות העצמי, הוא יוכל לבצע רישום עצמי לקבוצה הרלוונטית.